Kolpingjugend

Die Bezirksleitung der Kolpingjugend München

Name Funktion
Diakon Bernhard Stürber Bezirkspräses
Elisa Fabich Bezirksleiterin
Noah Reichmann Bezirksleiter
Katharina Reuter Bezirksleiterin
Margaret Reuter Bezirksleiterin
Simon Schröder Bezirksleiter
Thomas Vog Bezirksleiter

Der Jugendbeauftragte im Kolpingwerk Bezirksverband München

Christian Grolik

Unsere Anschrift:

Kolpingjugend Bezirksverband München
Postfach 636
81506 München

email: kolpingjguendmuenchen@kolping-muenchen.de

Unsere Bankverbindung:

IBAN: DE78 7509 0300 0202 297 329
BIC: GENODEF1M05
LIGABANK Regensburg